Prečítajte si, ako môže rozšírené genómové profilovanie od spoločnosti Foundation Medicine pomôcť spresniť vaše liečebné možnosti.1-3

Nádorové mutácie

Rakovina je zapríčinená zmenami deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), ktoré sa volajú mutácie, a tie spôsobia, že bunky nádoru sa začnú nekontrolovane rozmnožovať a rásť.4,5

Rakovina je u každej osoby jedinečná, pretože mutácie DNA sa pri každej rakovine počtom aj druhom líšia. 6,7

Aj keď máte rovnaký typ rakoviny ako niekto iný, mutácie vašej DNA sa môžu odlišovať, a môžete potrebovať inú liečbu.6–8

Image 1

Aby lekári mohli zistiť, aké máte mutácie DNA, odoberú vám vzorku z nádoru. V prípade výskytu určitých mutácií môže lekár navrhnúť presnejšiu liečbu. Môže sa však stať, že sa nenájdu žiadne dôležité mutácie. Aj toto je veľmi hodnotná informácia pre správne určenie ďalšieho postupu pri liečbe. 6-11

Image 2

Identifikácia mutácií môže vám a vášmu lekárovi pomôcť porozumieť liečebným možnostiam a  prispôsobiť tak vašu liečbu.6–11

Čo znamená rozšírené genómové profilovanie?

Existuje viacero genómových testovaní, ktoré zahrňujú testovanie jedného génu (biomarkeru), tzv. “hotspot” testovanie a rozšírené genómové profilovanie. Všetky testujú mutácie vo vzorke vašej DNA, ale každé funguje iným spôsobom.

Image 4

Prístup Foundation Medicine

Testovanie jednotlivých biomarkerov a "hotspot" testovanie vyhľadáva len preddefinované jednotlivé mutácie v ohraničených oblastiach vašej DNA. 12-13 Rozšírené genómové profilovanie poskytne širší obraz o genómovom profile nádoru a mutáciach v DNA. Toto zvýši šancu identifikovať mutácie a môže tiež pomôcť nájsť presnejšiu liečbu. 1-3

Služby spoločnosti Foundation Medicine využívajú rozšírené genómové profilovanie

Naše služby

Spoločnosť Foundation Medicine ponúka kvalitné portfólio služieb rozšíreného genómového profilovania, ktoré môžu pomôcť vám a vášmu lekárovi lepšie porozumieť možnostiam liečby. Ponúkame rôzne testy pre pacientov s rôznymi typmi rakoviny.

FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme zisťuje viac typov mutácií nádoru, čím sa môže zvýšiť presnosť výberu vášho liečebného plánu.1, 2, 13-17, 22-32 Váš lekár dostane po vyšetrení správu, ktorá bude obsahovať detailný genómový profil nádoru, vhodnú liečbu alebo aj klinické skúšania, ktoré prebiehajú na Slovensku, či inde vo svete.6-11,33 Nasledujúce materiály obsahujú ďalšie informácie o testoch FoundationOne CDx, FoundationOne Liquid CDx a FoundationOne Heme:

Materiál o rozšírenom genómovom
profilovaní si stiahnete tu

Skúsenosti pacientov s genómovým profilovaním

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.